specialeskrivning, speciale, korrektur, specialetilbudMange måneders læsning, tænkning, skrivning, sletning, copy-pasting osv. osv. er ved at nærme sig sin afslutning, og deadline truer i horisonten. Selvom du kun har kort tid tilbage, før du skal aflevere dit speciale, er det altid en rigtig god ide at få en anden, og helst en professionel korrekturlæser, til at rette dit speciale igennem. Hos KommaStreg kan du få et særligt specialetilbud med 30 % rabat, og vi løser opgaven professionelt på maks. 3 dage. Men hvad er det egentlig, vi retter?

Specialiserede i specialer
Hos KommaStreg er vi specialiserede i specialer, afhandlinger og videnskabelige artikler, så vi har en rigtig god forståelse for et speciales opbygning, referencer, formalia, sprog osv. Selvom du egentlig kun bestiller en korrekturlæsning, kan vi derfor ikke lade være med at sætte kommentarer, hvis vi tænker, der er noget, som falder uden for den normale praksis. Et typisk eksempel er, at man skal præsentere en teoretikers begreb, og så fortæller man lidt om vedkommendes livshistorie, hvor hun blev født, uddannet, hvor mange børn hun har osv. – det er no go i universitetssammenhænge, medmindre det er virkelig relevant for pointen.

Vi retter fejl …
Først og fremmest retter vi selvfølgelig fejl. Det vil sige kommafejl, tegnsætningsfejl, stavefejl og kongruensfejl. Det er nogle af de ting, som forstyrrer læsningen allermest, og derfor er det vigtigt, at det er i orden, da det er ærgerligt at have skrevet et godt og grundigt speciale, men ikke have sørget for, at teksten glider let gennem læserens øjne.

Vi ensretter …
Vi ensretter også stavemåder, så “selvom” altid skrives ens, og der ikke skiftes mellem “selvom” og “selvom”, det samme med “fx” og “f.eks.”. Vi tjekker også, at citationstegn er ens hele vejen igennem specialet, at fodnoterne står ens, og at navne er stavet rigtigt.

Formalia
Vi sørger også for, at fodnoter, referencer og litteraturliste lever op til den standard, der bruges på dit studie. Derfor er det en rigtig god ide helt fra start at spørge din vejleder, hvilken referencepraksis der bruges, fx APA eller MLA, og så følge den slavisk. Det er vigtigt for videnskabelig praksis, at man kan følge retningslinjerne, og det kan lige trække specialet lidt op, at der er styr på formalia.

Layout
Derudover sørger vi for, at tekstlayoutet er i orden: at der er lavet ens indryk, at skrifttypen og -størrelsen er den samme. Det gælder fx også for citater, hvor citater på over 3 linjer ifølge APA skal indrykkes og sættes i mindre skriftstørrelse. Vi tjekker også, at kapitelnummereringen er korrekt.

Let redigering
Selvom vores tilbud på specialer ikke inkluderer grundig redigering, så sørger vi for, at sætninger, der er lidt knudrede, løsnes op, og hvis der er formuleringer, vi ikke forstår eller ikke synes hænger så godt sammen, sætter vi en kommentar. Det gør vi også, hvis vi synes, at kompositionen kunne være lidt bedre, hvis noget kunne udelades, hvis et begreb mangler en forklaring osv. Vi ved, hvor vigtig specialet er for de fleste, så vi sørger altid for at rette med en omsorgsfuld hånd, som passer til, hvor du er i processen.

Hvordan retter vi?
Vi bruger korrekturfunktionen i Word, så du kan se alle vores rettelser og vælge at acceptere eller afvise dem. Derudover bruger vi kommentarfunktionen, hvis vi har nogen bemærkninger til teksten eller har spørgsmål. Korrekturfunktionen ligger under fanen Gennemse/Review, og der kan du trykke på knappen Accepter eller Afvis og derefter gå til næste rettelse.

Tid
Vi skal maks. bruge 3 dage på at rette dit speciale, og hvis det virkelig haster, kan vi som regel klare det på 2 dage. Du skal selv indregne i hvert fald ½ dag til at gennemgå rettelserne.

Pris
Normalprisen for en tekst på op til 80 normalsider er 4.500 kr. inkl. moms, men i vores særlige specialetilbud skal du kun betale 3.125 kr. inkl. moms, altså en besparelse på 30 %.

Udregning af normalsider
Vi regner med, at 1 normalside er 2.400 anslag inkl. mellemrum. I Word skal du gå ind under fanen Gennemse/Review og vælge Ordoptælling. Kryds af i boksen “Medtag tekstbokse, fodnoter og slutnoter”, og divider derefter tallet i “Tegn (med mellemrum)” med 2.400, så får du antallet af normalsider.

Rigtig god arbejdslyst med specialet, og du er altid velkommen til at skrive til os på kontakt@komma-streg.dk, hvis du har nogen spørgsmål.