downloadTips & tricks til at læse korrektur

Selvfølgelig skal man have styr på, hvor kommaerne skal sidde, hvordan ord skal bøjes, staves osv. osv. Men der er masser af andre vigtige tips, som kan være med til at lette og forbedre din korrekturlæsning.

Læs med i vores 15 tips til din korrekturlæsning.

 

 1. Læsbarhed
  Sæt dokumentets visningsstørrelse til en høj procent, så teksten er stor og nem at læse for dig. Derudover kan du også vælge en skrifttype, du er vant til at læse, for så du fanger du flere fejl. Jeg plejer at bruge Times New Roman, skriftstørrelse 12 og 1,5 linjeafstand. Det skal du selvfølgelig kun ændre, hvis dokumentet ikke er layoutet, og hvis det er okay med afsenderen.
 2. Indstil sproget
  Tit er stavekontrollen ikke slået til, så start med at markere hele dokumentet, gå ind under værktøjer og vælg Sprog. Vælg det ønskede sprog, og husk at tjekke, at der IKKE er krydset af i boksen “Tjek ikke stavning og grammatik”. Nogle gange “fanger” dokumentet ikke sproget, selvom du har gjort det – en løsning kan være at kopiere al teksten over i Notepad eller lignende og derefter kopiere den tilbage i et nyt Word-dokument. Så plejer det at virke.
 3. Slå op: Slå ALT op, du er i tvivl om. Brug fx sproget.dk eller dsn.dk eller ring ind til Sprognævnets spørgetelefon. I Den Danske Ordbog kan du ud over bøjning også se konteksteksempler og faste udtryk, så det er en rigtig brugbar side. Sproget.dk er også rigtig god til at finde viden om regler og typiske fejl, fx kan du søge på “genitiv” eller “apostrof”, og så får du links til retskrivningsreglerne.
  Professionelle korrekturlæsere slår op hele tiden – også simple stavemåder – det er noget af det, der gør dem dygtige, både fordi der hele tiden kommer ændringer af reglerne, og fordi man kan stirre sig blind på et ord. Slå hellere op én gang for meget end en gang for lidt.
 4. Google: Googl alle navne, både person-, firma- og produktnavne og tjek, at links virker. Det kan give nogle rigtig ærgerlige fejl ellers.
 5. Brug kommentarer
  Hvis der er noget, du ikke forstår, eller noget, du undrer dig over, så sæt en kommentar i dokumentet, hvor du spørger, hvad der menes – det er ikke meningen, at du skal kunne gætte dig til alverdens mærkelige og kringlede formuleringer! Du kan også sætte en kommentar, hvis der er en konsekvent stavemåde, som du undrer dig over, fx et produktnavn el.lign. – det vil her være nemmere for afsenderen selv at tage stilling end at skulle tilbageføre dine 124 rettelser…
  NB! Tænk på at være venlig og respektfuld i dine kommentarer – det kan godt være, du synes, noget af teksten er virkelig dårligt formuleret, men vær blid i din kritik. Husk på, at der har siddet en person og brugt lang tid på at skrive teksten og muligvis er lidt øm over for kritik. Skriv fx ikke: ”Dårlig sætning. Omskriv!” Skriv hellere: ”Denne sætning lyder kringlet, omformuler evt.”
 6. ”Note to self”
  Nogle gange er der et problem i teksten, som du ikke lige kan løse på stående fod, og her kan det være en god ide at indsætte en kommentar med et spørgsmål til dig selv, så du kan gå tilbage og løse det senere, så du ikke bryder et godt læseflow. Men husk at fjerne dem, inden du sender dokumentet til modtageren eller afleverer specialet! Jeg plejer at bruge et ”@”, som jeg kan søge på til allersidst.
 7. Søg og erstat
  – Nogle ord kan staves to på forskellige måder (fx fx eller f.eks.) eller kan skrives i et eller to ord (fx selvom eller selv om). Hvad du vælger, er sådan set lige meget, bare det er konsekvent. Erstat derfor den staveform, der bruges mindst i dokumentet, ved at bruge søg og erstat.
  – Hvis du falder over en gennemgående stavefejl, er det også smart med det samme at lave en søg og erstat på fejlstavningen.
  – Dobbelt mellemrum, som tit er svære at se i teksten, kan du også fjerne ved at bruge søg og erstat: Tast to mellemrum i søg og et mellemrum i erstat og vælg erstat alle.
 8. Layout
  Tit er det også vigtigt, at du har et øje for layoutet – er der lavet samme størrelse indryk, bruges der samme skrifttype, er overskrifterne i samme størrelse, passer billedet med billedteksten, stemmer indholdsfortegnelsen med kapitlerne (tjek både overskrifter og sidetal) osv. Det er en god ide til sidst at scrolle dokumentet igennem for at tjekke, at alt ser fint ud.
 9. Stavekontrol
  Kør stavekontrol til sidst – det er ikke at snyde! Hvis der bruges de samme ord igen, fx navne, fagspecifikke begreber eller lignende, som ikke er i dokumentets ordbog, kan du tjekke, at det er korrekt første gang, og derefter højreklikke og vælge enten ”Ignorer” eller ”Føj til ordbog”. Da der ikke er stavekontrol i pdf, kan du i stedet til sidst markere al teksten og kopiere den til Word, hvor du så kører en stavekontrol. Derefter kan du søge i pdf’en og rette. Husk, at det tager længere tid at læse og rette i pdf end i Word.
 10. Endelig visning/Final
  Når du er færdig med at læse hele teksten, er det en god ide at bruge funktionen Final/Endelig visning under fanen Review/Gennemse. Nu kan du se, hvordan dokumentet ville se ud, hvis alle dine rettelser var accepteret. Kør stavekontrol og scroll teksten igennem, hvor du genlæser alle overskrifter, billedtekster o.l. Alt, du retter i denne visning, bliver registreret som en rettelse, selvom det ikke ser sådan ud.

Bonusinfo
Nu har du fået nogle gode tips til at forbedre din korrekturlæsning. Her er et par ekstra tips, som kan bruges, hvis du mere professionelt skal arbejde med korrektur for kunder eller på din arbejdsplads:

 1. Udarbejd sproglige retningslinjer
  Hvis du arbejder i en virksomhed, med et magasin eller lignende, så er det en rigtig god ide at lave et dokument over jeres sproglige retningslinjer. Det kan være alt fra “Vi skriver aldrig man”, “Vi bruger aldrig passiv” over valgfrie stavemåder (er det fx fx eller f.eks.?) til “aldrig www. foran webadresser”.  Mange af disse ting er det også vigtigt er konsekvent gennem hele teksten, læs om det under “Søg og erstat”:
  Retningslinjer kan fx indeholde:

  • Et eller to ord (selvom/selv om, simpelthen/simpelt hen, nogensinde/nogen sinde osv.)
  • Store eller små bogstaver i forkortelser (IT/it, HR/hr, TV/tv osv.)
  • Citationstegn – bruges der dobbelt eller enkelt citationstegn eller tankestreg?
  • Hvordan skrives webadresser og tlf. nr. (fx med eller uden www. og mellemrum eller ej ved tlf.nr.)?
 2. Tid
  Alt efter teksten varierer det en del, hvor mange sider du kan læse i timen. En god ide er derfor at registrere, hvor lang tid du bruger på at læse det, så du kan regne ud, hvor mange sider du i gennemsnit læser på en time. Så får du et overblik over, hvor lang tid teksten tager at læse.
 3. Kontekst
  Når du læser korrektur, skal du huske at gøre det ud fra afsenderens ønske – hvis teksten skal afleveres til print i morgen, nytter det ikke at sætte en masse kommentarer; det har afsenderen simpelthen ikke tid til at forholde sig til. På samme måde er det også bedst at lave så få rettelser som muligt – hvis der fx varieres mellem at skrive ”fx” og ”f.eks.” (begge korrekte), så ret til den måde, der hyppigst optræder i teksten.
 4. Første- og andenkorrektur
  I nogle tilfælde er en 1. og 2. korrektur en rigtig god ide, fx hvis der er virkelig mange fejl, eller hvis dokumentet skal layoutes efterfølgende. Selvom man er grundig, vil man praktisk talt altid overse noget i en 1. korrektur, og der kan hurtigt opstå nye fejl, bl.a. orddelingsfejl, ved layout. Derfor er det også en god ide til sidst at scrolle dokumentet igennem og genlæse overskrifter, udhævet tekst og manchetter.
 5. Slå korrekturrettelser til
  Hvis du retter din egen tekst, behøver du ikke bruge den funktion, men det er rigtig smart, hvis du læser en tekst for en anden, så I begge har overblik over, hvad der er rettet:
  WORD: Hvis du retter en tekst for andre, er det smart at bruge korrekturfunktionen i Word. Under fanen Review/Gennemse kan du slå korrekturfunktionen til på Track changes/Registrer ændringer. Nu bliver alle dine rettelser vist, og modtageren kan vælge at acceptere/afvise dem efterfølgende.
  PDF: I pdf kan du bruge Highlight-funktionen, hvor du kan skrive kommentarer i boksen.